ข่าวประชาสัมพันธ์
แนวปฏิบัติและมาตรการป้องกันของนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประกาศโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ เรื่อง แนวปฏิบัติและมาตรการป้องกันของนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในจังหวัดสมุทรสาคร ----------------------------------------------------------- ตามที่มีการรายงานสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ของศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขพบว่าผู้ติดเชื้อที่พักอาศัย และประกอบอาชีพในจังหวัดสมุทรสาคร นั้น เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์รวมทั้งเพื่อเป็นการร่วมรับผิดชอบต่อสังคมในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ ขอประกาศแนวทางปฏิบัติและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส ดังกล่าวดังนี้
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 2563,00:00   อ่าน 201 ครั้ง