ภาพกิจกรรม
มหกรมมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ 12 ณ เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 30 กันยายน ถึง วันที่ 7 ตุลาคม 2565
1.นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-6 ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (ระดับประเทศ)
2.นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-6 ได้ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (ระดับประเทศ)
3.การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (ระดับประเทศ)
4.แกะสลักผักผลไม้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 รางวัลชมเชยเหรียญทอง (ระดับประเทศ)
5.แกะสลักผักผลไม้ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 รางวัลชมเชยเหรียญทอง (ระดับประเทศ)
6.แกะสลักผักผลไม้ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 รางวัลเหรียญทองระดับประเทศอันดับที่ 9
 

โพสเมื่อ : 09 ต.ค. 2565,14:04   อ่าน 305 ครั้ง