ภาพกิจกรรม
"งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปี 2561" ระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2561 ณ จ.ภูเก็
ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ"งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปี 2561" ระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2561 ณ จ.ภูเก็ต


1. รางวัลชนะเลิศ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ระดับประถมศึกษา
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 แกะสลักผักผลไม้ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
3. รางวัลชมเชย แกะสลักผักผลไม้ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6
4. รางวัลชมเชย แกะสลักผักผลไม้ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
5. รางวัลชมเชย นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ระดับมัธยมศึกษา
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2561,08:54   อ่าน 468 ครั้ง