รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์
392 หมู่ 2   ตำบลพลวงทอง  อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 20270
เบอร์โทรศัพท์ 0-3816-5844 เบอร์แฟกส์ 0-3816-5843


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :