นายวรวุฒิ ขยันหา
วิชาเอก พลศึกษา

นายวัชระ เชยจุ้ย
เอกเคมี

นางสาวจันทนา สงคราม
เอกปฐมวัย