ข่าวประชาสัมพันธ์
วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ (อ่าน 189) 11 ต.ค. 65
รายงานการประเมินตนเอง (self assessment report : SAR) ประจำปีการศึกษา2564 (อ่าน 282) 06 ส.ค. 65
รายงานการสอนออนไลน์ / การแจกใบงาน สัปดาห์ที่ 2 ระหว่างวันที่ 8 - 12 พ.ย. 64 (ป.1 - ม.6) (อ่าน 28) 23 พ.ย. 64
รายงานการสอนออนไลน์/การแจกใบงาน สัปดาห์ที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 - 5 พ.ย. 64 (ป.1- ม.6) (อ่าน 21) 23 พ.ย. 64
เลื่อนการรับใบงาน (อ่าน 601) 19 ก.ค. 64
นิเทศติดตามผลการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์โควิด (อ่าน 550) 19 ก.ค. 64
15 กรกฎาคม 2564 ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 7/2564 (อ่าน 515) 19 ก.ค. 64
12 กรกฎาคม 2564 ร่วมประชุมคณะกรรมการ อำนวยการและคณะทำงานบริหารโครงการจัดหาวัคซีนทางเลือก (อ่าน 430) 19 ก.ค. 64
แนวปฏิบัติและมาตรการป้องกันของนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 619) 25 ธ.ค. 63
ฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ (อ่าน 94) 30 ก.ย. 63
เผยแพร่ผลงาน 2 :การประเมินผลโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพโรงเรียนสวนป่า (อ่าน 727) 17 ส.ค. 63
เผยแพร่ผลงาน : รูปแบบการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อสร้างมาตรฐานโรงเรียน แห่งการเรียนรู้ (อ่าน 718) 17 ส.ค. 63
17 มิถุนายน 2563 ประชุมสภาเด็กและเยาวชน (อ่าน 811) 17 มิ.ย. 63
มอบตัวนักเรียนระดับชั้น ม.1, ม.4 (อ่าน 734) 11 มิ.ย. 63
มอบหน้ากากอนามัย (อ่าน 746) 05 มิ.ย. 63
เพิ่มช่องทางการรับสมัครนักเรียน (อ่าน 743) 28 พ.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครองและนักเรียน (อ่าน 672) 28 พ.ค. 63
เรื่อง การเลื่อนเปิดเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 (อ่าน 750) 16 เม.ย. 63
เลื่อนการสอน และรับมอบตัวนักเรียน ม.1 , ม.4 (อ่าน 691) 19 มี.ค. 63
ขอน้อมจิตกราบคารวะ ส่งดวงวิญญาณ คุณอำนวย สิงห์โตโรจน์ (อ่าน 1193) 13 ธ.ค. 62
กำหนดการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 (อ่าน 1256) 09 เม.ย. 62
กำหนดการรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 1552) 15 ก.พ. 62
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ (อ่าน 1104) 07 ม.ค. 62
ประชาสัมพันธ์ โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ บริการฟรี (อ่าน 983) 12 ธ.ค. 61
ตารางการแข่งขันทักษะวิชาการ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับ (อ่าน 1467) 22 พ.ย. 61
พิธีรับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อ่าน 1143) 27 ก.ย. 61
ร่วมเชียร์และให้กำลังใจทีมฟุตบอลโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ ชิงแชมป์ฟุตบอลนักเรียนกรมพละ รุ่นอายุ 18 ปี (อ่าน 983) 31 ส.ค. 61
โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ ขอแสดงความยินดี กับ นายอนุพงษ์ กันยาลัง (อ่าน 1151) 20 ส.ค. 61
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ กำหนดจัดกิจกรรม วันที 21 สิงหาคม 2561 (อ่าน 1964) 16 ส.ค. 61
ตลาดนัดพอเพียงโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์จะจัดขึ้นครั้งต่อไปในวันอังคาร ที่ 14 สิงหาคม 2561 (อ่าน 995) 09 ส.ค. 61
กำหนดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 1168) 07 มิ.ย. 61
เกณฑ์การแข่งขัน งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ 26 ประจำปี 2561 (อ่าน 882) 05 มิ.ย. 61
ยินตีต้องรับคุณครูคนใหม่ สู่โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ (อ่าน 1073) 04 มิ.ย. 61
แจ้งการประชุมผู้ปกครองนักเรียน 1/2561 (อ่าน 808) 26 พ.ค. 61