ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
วิชาการ
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ ปี2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 685.94 KB 29
แบบฟอร์มแจ้งรายวิชาการสอนเทอม 2 ปีการศึกษา 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 9.71 KB 17
แบบฟอร์มการส่ง ปถ.05 ระหว่าง 9- 13 ก.ย. 62 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 34.5 KB 23
ตารางการจัดการเรียนการสอนห้องเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 147.23 KB 71
ตารางการจัดการเรียนการสอนห้องเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 129.94 KB 54
แบบคำร้องขอลาออกจากสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 81.72 KB 50
แบบแจ้งรายชื่อนักเรียนไม่มีสิทธิ์สอบหรือเวลาเรียนไม่ถึง 80% (สำหรับครู) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 79.05 KB 58
แบบคำร้องขอมีสิทธิ์สอบ (สำหรับนักเรียน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 71.44 KB 58
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 740.37 KB 72